HANDLEDNING

för yrkesverksamma


Är du verksam inom ett kontaktyrke, eller tillhör ledning för en personalgrupp? Då kan jag erbjuda dig handledning i din yrkesroll.Vad är handledning för yrkesverksamma?


Som verksam inom ett kontaktyrke såsom t ex; läkare, präst, kurator, socialsekreterare, undersköterska, socionom, handläggare, sjuksköterska, polis eller brandman kan du ha behov av handledning utifrån din profession. Det kan även gälla dig som är ledare för en personalgrupp. Syftet med handledningen är att utvecklas i sin yrkesroll, öka sin självkännedom, nå bättre resultat i arbetet samt förebygga ohälsa. Handledning kan ske i grupp eller individuellt.Vad kan jag som handledare erbjuda dig?


Min långa erfarenhet av arbete inom det psykosociala området tillsammans med utbildning inom området psykosocial hälsa, ledarskap, stabsarbete och krishantering kan erbjuda dig handledning baserat på kunskap, erfarenhet och forskning.

Att själv finna en väg är fantastiskt, 

att hjälpa någon annan att finna en väg är magiskt. 

I grunden är jag auktoriserad socionom, vilket innebär att jag är en dokumenterat erfaren och lämplighetsprövad socionom enligt Nämnden för Socionomauktorisation i Stockholm. Jag är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och har drygt 15 års erfarenhet som kurator inom området psykosocialt arbete. Jag har även flerårig erfarenhet av arbete med civilt försvar och krisstöd på regional nivå samt är särskilt utbildad i krisstöd vid Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.


Hur och var arbetar jag?


Jag är baserad i Västmanland och verksam i hela Sverige. Jag kan erbjuda handledning på din arbetsplats, i min lokal i Arboga ca 15 minuters gångavstånd från tågstationen alternativt digitalt via Teams. 


Är du intresserad eller har frågor? Kontakta mig gärna för mer information:

kontakt@emiliaeriksson.se