BAKGRUND

Dokumenterat erfaren och lämplighetsprövad socionom, legitimerad kurator inom hälso- och sjukvård samt ETS krisstödsinstruktör.


Över 15 års erfarenhet av psykosocialt arbete, speciellt utbildad i krisstöd vid Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping samt flerårig erfarenhet av krisarbete inom civilt försvar inom Region Västmanland.ERFARENHET


Flerårig erfarenhet av arbete inom hälso-och sjukvård, både specialistvård på medicinklinik och i primärvård. Från rehabilitering inom t ex strokevård till palliativ vård i i livets slutskede.

Flerårig erfarenhet av arbete inom våld i nära relationer. EMILIA ERIKSSON

Föreläsare och utbildare

SPECIALKUNSKAPER


Utbildad i och flerårig erfarenhet av krisstödsarbete, på individ, lokal och regional nivå.


Krisstödsinstruktör i Emergo Train System (ETS), ett simuleringsverktyg för bland annat psykologisk triagering och psykologisk första hjälpen. 


Nyckelord:


Bred psykosocial kompetens


Lokalt och nationellt perspektiv


Kombinerar teori med praktisk tillämpbarhetFöreläsningar


Svåra möten

reaktioner, krisstöd och hanteringsstrategier


Hur bemöter man människor i kris? Vilka reaktioner kan man vänta sig? Hur kan man hantera dessa möten? Och hur kan man förvänta sig att själv reagera?


En föreläsning om att möta människor i kris, enstaka individer och i större grupper. Riktar sig till dig som möter människor i kris.


2 timmar


Att drabbas av sjukdom

när tillvaron förändras

och framtiden blir oviss


Hur hanterar man vardagens utmaningar när sjukdomen slår till? Vad säger man till barnen? Och vilka praktiska delar kan vara bra att tänka till kring?


En föreläsning om att drabbas av sjukdom. Riktar sig dig som drabbats och även dig som anhörig till någon som har drabbats.


2 timmar


Att möta flyktingar

som har flytt från krig, våld,

tortyr och övergrepp 


Hur bemöter man människor som bär på dessa erfarenheter? Vilka reaktioner kan man vänta sig? Hur kan man hantera dessa möten? Och hur kan man förvänta sig att själv reagera?


En föreläsning om att möta människor som har flytt från krig. Riktar sig till dig som i ditt arbete möter människor som har flytt från krigsdrabbade områden. 


2 timmar


Att åldras

livsförändringar, förståelse och praktiska tips


Vad innebär det att åldras? Vilka förändringar kan man förvänta sig? Hur ser förståelsen från samhället ut? Och får man prata om döden?


En föreläsning om att åldras, riktar sig främst till dig som är äldre men alla som är intresserade är välkomna.


2 timmar

Utbildningar


Psykologisk första hjälpen

Bas


- Vad är psykologisk första hjälpen?

- Användningsområden

- Reaktioner, hantering, bedömning av uppföljning

- Simuleringsövning med Emergo Train System (ETS)

- Jag som verktyg

- Personalvård


Ingår: skräddarsytt scenario utifrån Er verksamhet, övningsmaterial, Power Point underlag, instruktioner och övning med ETS samt feedback.


Riktar sig till verksamheter, företag, organisationer, kommuner och regioner som i sitt arbete kan behöva ta hand om drabbade klienter, kunder, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs.


1 heldag


Psykologisk första hjälpen

För ledning


- Vad är psykologisk första hjälpen?

- Användningsområden

- Psykologisk triagering

- Personalvård

- Scenarioövning med Emergo Train System (ETS)


Ingår: skräddarsytt scenario utifrån Er verksamhet, övningsmaterial, Power Point underlag, instruktioner och övning med ETS samt feedback.


Riktar sig till verksamheter, företag, organisationer, kommuner och regioner som kan behöva ta hand om drabbade klienter, kunder, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs. Ledningsfokus.


1 heldag


Psykologiskt försvar

Stärk ditt psykologiska försvar och rusta dig bättre inför utmaningar


De flesta känner till begreppen Första hjälpen och HLR, men känner du till vad Psykologisk första hjälpen innebär och vad det kan göra för dig?

Med hjälp av Psykologisk första hjälpen, psykoeducation och ACT och  får du lära dig konkreta verktyg för att stärka ditt psyke. 


Riktar sig till alla som är intresserade.


2 timmar


Psykologisk första hjälpen

Fördjupning


- Kort repetition Psykologisk första hjälpen Bas

- Fördjupning av bedömning av uppföljning

- Sekundär traumatisering

- Scenarioträning med Emergo Train System (ETS)


Ingår: skräddarsytt scenario utifrån Er verksamhet, övningsmaterial, Power Point underlag, instruktioner och övning med ETS samt feedback.


Riktar sig till verksamheter, företag, organisationer, kommuner och regioner som kan behöva ta hand om drabbade klienter, kunder, patienter eller medarbetare.  

Rekommenderas att du först gått Psykologisk första hjälpen Bas. 


1 halv eller heldag


Scenarioövning

Med hjälp av Emergo Train System


Brand? Skjutning? Trafikolycka? Explosion? Flygplanskrasch? Vilka tänkbara scenarion skulle kunna drabba er verksamhet?


- Kort repetition av Emergo Train System

- Fokus på att öva scenarion

- Skräddarsytt efter era önskemål


Ingår: skräddarsytt scenario utifrån Er verksamhet, övningsmaterial, Power Point underlag, instruktioner och övning med ETS samt feedback.


Riktar sig till verksamheter, företag, organisationer, kommuner och regioner som kan behöva ta hand om drabbade  klienter, kunder, patienter eller medarbetare.

Kräver förkunskaper i form av tidigare övningsdeltagande i Emergo Train System.


1 halv eller heldag


Skräddarsydd föreläsning eller utbildningDet du ser på denna sida är exempel på innehåll i föreläsning och utbildning. Har ni ett önskemål eller idé om innehåll? Hör av er så ser vi tillsammans över ett skräddarsytt innehåll för just er organisation.